Project Description

Frenemy

PROJEKT BESKRIVNING

Frenemy är ett projekt jag producerade i MediaGymnasiet, den handlar om en personlig historia och i förlängning en viktig lärdom för många. Jag spelade först in en voiceover och lade därefter in klipp som passade.

KATEGORI

Youtube

ÅR

2018

MIN ROLL

Filmare
Redigerare
Producent

www.youtube.com/TechnOllieG2001