Project Description

OLW Cheez Cruncherz

PROJEKT BESKRIVNING

OLW Cheez Cruncherz är en experimentell matreklams video jag producerade. Jag ville testa på hur man gjorde en riktigt hög kvalitativ och snygg matreklamfilm. Denna video var inte skapad i samarbete med OLW, OLW, Cheez Cruncherz och Orkla Foods Confectionary tillhör Orkla. Skapad med syftet utbildning.

KATEGORI

Youtube

ÅR

2020

MIN ROLL

Filmare
Redigerare
Producent